In Ly sứ Minh Long cho Barcamp Saigon

Mã sản phẩm: 1167

Mô tả

Mã sản phẩm: 1167

Số lượng tối thiểu : mọi số lượng dù chỉ 1 cái

Thời gian giao hàng: 1-5 Ngày

BarCamp là một hoạt động của giới công nghệ (chủ yếu là công nghệ web) diễn ra dưới hình thức là một buổi trò chuyện. Mục đích chung nhằm thu hút những người năng động thích công nghệ cùng nhau trò chuyện…

BarCamp đầu tiên được tổ chức tại Palo Alto, California, từ ngày 19 đến 21 tháng Tám năm 2005, trong các văn phòng của Socialtext. Nó đã được tổ chức trong vòng chưa đầy một tuần, kể từ khi lên ý tưởng cho đến khi sự kiện diễn ra, với 200 người tham dự.

Kể từ đó, BarCamps đã được tổ chức tại hơn 350 thành phố trên thế giới, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông, Úc cho tới châu Á.

Đánh giá bài viết

Đọc thêm